Иконимическа Криза

Не си бях давал сметка, но има много прост начин на разпознаеш, че икономиката е в криза. Сигурен признак е, че банките рекламират основно депозити.

Аналогично, ако банките рекламират кредити, значи икономиката е във възход. Гениално просто :).