Мини

You need Java to play Mines!

Избери големината на таблото и натисни Play за да играеш Мини.

Source Code